Inwestycje 10 maja 2023

Krobski Rynek ponownie otwarty!

Krobski Rynek ponownie otwarty!

Informujemy, że w piątek 12 maja krobski Rynek zostanie ponownie otwarty dla ruchu kołowego. Zgodnie z nową organizacją ruchu, Rynek nie będzie jednak dostępny dla samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że na jego obszarze zostaje wprowadzona strefa zamieszkania, w której obowiązują szczególne zasady, w tym między innymi pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, dopuszczalna prędkość do 20 km/h oraz parkowanie wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Warto zaznaczyć jednak, że pieszy, przechodząc przez jezdnię, winien zachować szczególną ostrożność, zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania względem innych uczestników ruchu.
Przypominamy ponadto, że ulica Jutrosińska zostaje przywrócona jako droga jednokierunkowa z dostępem wyłącznie od strony Rynku.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz