Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Oferta pracy 16 czerwca 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Burmistrz Krobi – Główny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020. Szczegóły o naborze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia. Oferty prosimy składać do 8 lipca 2020 roku, osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (w budynku ratusza) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „Powszechny spis rolny 2020 – oferta na rachmistrza terenowego”. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1728) .Dodatkowych informacji udziela p. Karolina Pawłowska – podinspektor ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, tel.: (65) 57-12-805, (65) 57-11-111.