Aktualności 22 maja 2018

Skarbnik Gminy Krobia wyróżniony!

Skarbnik Gminy Krobia wyróżniony!

17 maja, w gdyńskim Muzeum Emigracji, odbyło się uroczyste podsumowanie rankingu "Perły Samorządu 2018", organizowanego przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. Ranking ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie najlepszych samorządów gminnych w Polsce oraz ich włodarzy. Warto dodać, że udział w nim jest dla gmin całkowicie bezpłatny, a nad jego przebiegiem czuwa Kapituła Rankingu, złożona z ekspertów ds. samorządu terytorialnego, ze świata nauki, biznesu oraz dziennikarzy Dziennika Gazety Prawnej. W tegorocznym rankingu tradycyjnie już nie zabrakło wyróżnień dla gminy Krobia, której skarbnik - Damian Walczak, znalazł się na 3 pozycji wśród skarbników gmin miejsko-wiejskich powyżej 10 tys. mieszkańców. Dodajmy, że ranking skarbników sporządzony został po raz pierwszy, a jego organizatorzy postanowili zwrócić uwagę na samorządowców, którzy bezpośrednio finansami zarządzają. Na kluczową rolę skarbnika składają się bowiem tak umiejętność stosowania skomplikowanych i często niejednoznacznych przepisów prawa, jak również wysokie kompetencje w zarządzaniu zespołem finansowo-księgowym.Wśród kryteriów, na podstawie których przyznawano wyróżnienie dla samorządów były m.in. aktualna sytuacja finansowa gminy, wysokość wskaźników ekonomiczno – finansowych, rating, ocena działalności przez instytucje kontrolujące i nadzorujące, jak Regionalna Izba Obrachunkowa, kompetencje skarbnika w zakresie kierowania komórkami urzędu, stopień informatyzacji w obsłudze księgowo – podatkowej. Oceniano również poziom innowacyjności w realizacji takich przedsięwzięć jak partnerstwo publiczno – prywatne, stopień włączenia mieszkańców w proces prac nad budżetem czy zachęty podatkowe dla inwestorów. Jak podkreśla Damian Walczak, "Otrzymane wyróżnienie cieszy, jednak bez wątpienia jest to nagroda dla całego samorządu gminy Krobia. Dobre wyniki finansowe połączone z innowacyjnością oraz otwarciem dla mieszkańców nie byłyby możliwe bez dobrej współpracy wszystkich organów gminy - Rady Miejskiej w Krobi, burmistrza Krobi, pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi, kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, sołectw i każdego z mieszkańców z osobna. Każdy z nas, płacąc podatki, zasila bowiem w pewnym zakresie budżet gmin. Tym samym wszyscy, bezpośrednio czy pośrednio, zwiększamy potencjał ekonomiczny gminnego samorządu, który pozwala na realizację zadań zarówno inwestycyjnych, jak i nie mniej ważnych, oświatowych, kulturalnych czy społecznych". Przypomnijmy, że w poprzednich edycjach rankingu Dziennika Gazety Prawnej gmina Krobia także zajmował wysokie miejsca w poszczególnych kategoriach:

2012 rok

3 miejsce w kategorii "Najlepszy burmistrz miasta do 100 tys. mieszkańców"

2016 rok

6 miejsce w kategorii "Najlepsza gmina miejsko-wiejska"
6 miejsce w kategorii "Najlepszych włodarzy gminy miejsko-wiejskiej"

2017 rok

7 miejsce w kategorii "Najlepsza gmina miejsko-wiejska"Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-05-22 22:00:02