Inwestycje 29 sierpnia 2023

Zapraszamy do udziału w pracach nad budżetem Gminy Krobia na 2024 rok!

Trwają już prace nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia
na rok 2024. Wzorem lat ubiegłych mieszkańcy mają możliwość zgłaszania propozycji ujęcia w projekcie budżetu przedsięwzięć,
których realizacja w roku 2024 jest, z ich perspektywy, istotna dla efektywnego funkcjonowania naszej Gminy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pracach nad budżetem
i do wypełniania stosownych wniosków. Wszelkie propozycje i sugestie przedłożone przez mieszkańców zostaną przeanalizowane pod kątem celowości oraz możliwości ich wykonania i ujęcia w przyszłorocznym budżecie Gminy Krobia.

Formularz wniosku stanowi załącznik do Zarządzenia nr 127/2023 Burmistrza Krobi z dnia 28 sierpnia 2023 roku. Można go pobrać:

1)    u Sołtysów,

2)    w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi – codziennie
w godzinach otwarcia Urzędu (poniedziałek od 8:00 do 16:00,
wtorek – piątek od 7:00 do 15:00),

3)    na stronie internetowej Gminy Krobia (www.krobia.pl) w zakładce MIESZKANIEC i podzakładce BUDŻET NA 2024 ROK.

 

Wypełnione wnioski należy składać:

1)    u Sołtysa,

2)    w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (w powyżej wskazanych godzinach),

3)    pocztą elektroniczną na adres partycypacja@krobia.pl

 

Termin składania wniosków upływa 29 września 2023 r.

Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę (mieszkańca lub grupę mieszkańców) z podaniem danych adresowych i kontaktowych.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz