Inwestycje 14 czerwca 2023

Kolejne inwestycje drogowe coraz bliżej

Kolejne inwestycje drogowe coraz bliżej

Po kilkunastu miesiącach prac projektowych i procedur administracyjnych krobski samorząd uzyskał pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę ulicy Odrodzenia i Tadeusza Różewicza w Krobi. Opracowana wspólnie z mieszkańcami dokumentacja projektowa zakłada m. in. wykonanie jezdni z kostki brukowej o łącznej długości ponad 700 mb i szerokości 5,5 m, budowę 3 wyniesionych skrzyżowań i obustronnego chodnika, a także sieci kanalizacji deszczowej. Warto przypomnieć, że Gmina Krobia posiada również dokumentację projektową na budowę oświetlenia przy ulicy Różewicza i częściową modernizację oświetlenia na ulicy Odrodzenia. Opracowanie dokumentacji projektowych jest pierwszym etapem procesu inwestycyjnego i jednocześnie zwiększeniem szans przy ubieganiu się o dofinansowanie dla zaplanowanych działań. Dodajmy, że przebudowa ww. ulic nie jest jedyną inwestycją, która znajduje się na horyzoncie działalności krobskiego samorządu. Obecnie trwają także prace projektowe dotyczące m.in. budowy ciągu pieszo - rowerowego przy ulicy Poznańskiej w Krobi na odcinku od ulicy Polnej do ścieżki rowerowej Krobia – Żychlewo oraz przebudowy dróg gminnych w Nieparcie na tzw. osiedlu.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz