Inwestycje 14 czerwca 2023

Kolejna inwestycja w trosce o środowisko naturalne zakończona.

Kolejna inwestycja w trosce o środowisko naturalne zakończona.

Dobiegła końca inwestycja związana z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Nieparcie, której wykonawcą była firma PHU Chod-Dróg Przemysław Andrzejewski. W ramach zadania powstały przede wszystkim kolektory grawitacyjne, rurociągi tłoczne, doprowadzenia do posesji, przepompownie sieciowe, a także sieć magistralna odprowadzająca ścieki do oczyszczalni w Gogolewie. Wykonawca został również zobligowany do odtworzeni nawierzchni asfaltowych, co przyczyniło się do poprawy jakości dróg. Przypomnijmy, że przedsięwzięcie realizowane było w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepart oraz w rejonie ul. Krotoszyńskiej w miejscowości Kobylin”, na które pozyskano dofinansowanie w kwocie 4 700 000 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość zadania wyniosła 10 780 878,34 zł brutto, z czego na inwestycję w Nieparcie przeznaczono 6 587 901,61 zł brutto.
Warto dodać, że jest to już kolejna w ostatnich latach inwestycja z zakresu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krobia. W roku 2019, za kwotę ok. 3 mln zł., dokonano modernizacji oczyszczalni ścieków w Gogolewie, natomiast w roku 2021 wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Kuczynce, której koszt wyniósł ponad 1,2 mln. zł.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz