Aktualności 01 czerwca 2018

Po raz dwunasty na "tak"

Po raz dwunasty na

Jednogłośnie, przy obecności 14 radnych, Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda otrzymał absolutorium z wykonania budżetu Gminy Krobia za 2017 rok. Uchwała w tej sprawie podjęta została przez radnych na dzisiejszym posiedzeniu Rady Miejskiej w Krobi. Warto zaznaczyć, że absolutorium to zostało udzielone włodarzowi gminy Krobia już po raz dwunasty. W imieniu krobskich rajców gratulacje złożył burmistrzowi Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak, który jednocześnie podziękował mu za dobrą współpracę przy realizacji budżetu gminy w 2017 r. Satysfakcji z tejże współpracy nie krył również burmistrz Czwojda, który podkreślił, iż to Rada Miejska budżet uchwala, a burmistrz, jako organ wykonawczy, jest jego realizatorem. Włodarz gminy skierował słowa wdzięczności również w stronę swoich współpracowników, w tym pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy, a także w stronę sołtysów, członków rad sołeckich, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich innych mieszkańców, którzy na co dzień uczestniczą w procesie realizacji budżetu.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-06-06 08:21:49