Oświata 02 marca 2017

Noc z profilaktyką

Noc z profilaktyką

17 młodych mieszkańców gminy Krobia wzięło udział w "Nocy z profilaktyką", która, jak sama nazwa wskazuje, w nocy z 24 na 25 lutego br. zorganizowana została w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi. Adresatami przedsięwzięcia byli w głównej mierze uczestnicy realizowanego przez Gminę Krobia projektu "Szkoła Aktywności Społecznej", którego założeniem jest pobudzanie młodych ludzi do szeroko rozumianej aktywności. "Noc z profilaktyką" była dla gimnazjalistów nie tylko kolejną okazją do integracji, ale również, albo przede wszystkim, przesłanką do uświadomienia im zagrożeń, wynikających z różnego rodzaju używek.Wspólnie z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi oraz pedagogami z gminnych placówek oświatowych, młodzież dyskutowała zatem o różnych aspektach szeroko pojętej profilaktyki prozdrowotnej - jako alternatywy dla nałogów oraz o tzw. zachowaniach ryzykownych. Nie zabrakło również zdefiniowania pojęcia "profilaktyka", które jest tak naprawdę kluczowe dla dyskusji w powyższym temacie. Podczas "Nocy z profilaktyką", wykorzystując tzw. burzę mózgów, młodzi ludzie wypisywali m.in. na specjalnych kartach swoje skojarzenia związane z uzależnieniami. Ciekawym doświadczeniem dla gimnazjalistów było też wykonanie portretu osoby uzależnionej, uwzględniającego jej wyglądu zewnętrznego, a także myśli, postawy i emocje. Po wykonaniu tego ćwiczenia, przedstawiciele poszczególnych grup zadaniowych zaprezentowali efekty kilkunastominutowej pracy, szczegółowo komentując elementy wyeksponowane na rysunkach. Podczas warsztatów w Starej Krobi pojawił się także funkcjonariusz Posterunku Policji w Krobi, który przedstawił młodym ludziom konsekwencje prawne, mogące ich spotkać w efekcie podejmowania ryzykownych zachowań. Własny blok tematyczny podczas "Nocy z profilaktyką" przeprowadzili także szkolni pedagodzy, którzy wskazali młodzieży wiele form aktywnego spędzania wolnego czasu, będących alternatywą dla zachowań niepożądanych. Rozmowy z pedagogami uzupełnione zostały o chwile relaksu przy dobrej muzyce, ciekawe gry oraz inspirujący film, poruszający problemy nurtujące współczesnych nastolatków, które jeszcze bardziej zachęciły uczestników spotkania do otwartości oraz wyartykułowania własnych problemów i potrzeb. Warto w tym miejscu również dodać, że przygotowanie młodzieży do podejmowania właściwych wyborów życiowych jest dla pedagogów bardzo ważnym elementem ich codziennej pracy wychowawczej. Służyć mają temu nie tylko tzw. godziny wychowawcze czy też spotkania z policjantami i innymi specjalistami z zakresu współczesnych zagrożeń, organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, ale również właśnie takie przedsięwzięcia jak "Noc z profilaktyką".

Galeria_facebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-03-02 14:34:57